Jiří Melich

Znalecká a realitní kancelář

Kontakt:
602 320 276
602 656 061
melich@wo.cz
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti

Oceňování nemovitostí, přehled činností

Ateliérové jednotky
Ateliérové jednotky
Rekreační objekty
Rekreační objekty
Parkovací stání
Parkovací stání
Vodovodní a kanalizační přípojky
Vodovodní a kanalizační přípojky
Zdravotnická zařízení
Zdravotnická zařízení
Rodinné domy
Rodinné domy
Lesní pozemky a porosty
Lesní pozemky a porosty
Bytové jednotky
Bytové jednotky
Stavby dočasné
Stavby dočasné
Výrobní a administrativní objekty
Výrobní a administrativní objekty
Dřevostavby
Dřevostavby
Průmyslové areály
Průmyslové areály
Apartmány
Apartmány
Zemědělské pozemky
Zemědělské pozemky
Kulturní a historické památky
Kulturní a historické památky
Parkovací domy a stání
Parkovací domy a stání
Bytové domy
Bytové domy
Zemědělské stavby
Zemědělské stavby
Nebytové jednotky
Nebytové jednotky
Administrativní budovy
Administrativní budovy
Pozemní komunikace
Pozemní komunikace
Prohlášení vlastníka
Prohlášení vlastníka
Komerční objekty
Komerční objekty
Skladovací sila
Skladovací sila
Vodní plochy
Vodní plochy
Vrchní vedení
Vrchní vedení

Znalecká a realitní kancelář zajišťuje i zprostředkovává komplexní služby týkající se ocenění, nákupu a prodeje nemovitostí, konkursů, exekucí, insolvencí, podniků v likvidaci, vypořádání dědictví a SJM, zajištění geometických plánů, vytyčování a zaměřování nemovitostí, sepisování všech typů smluv, reálného dělení nemovitostí, zajištění vkladů a změnových řízení v katastru nemovitostí, finančně - ekonomické poradenství, vyhotovení prohlášení vlastníka pro rozdělení objektů bydlení na jednotlivé bytové jednotky, výpočty ročního nájemného pro stanovení hodnoty výnosu, zjištění cen jednotlivých položek nemovitého majetku pro zavedení do účetní evidence a poradenství v souvislosti s veškerým nemovitým majetkem.

Znalecká a realitní kancelář

Znalecká kancelář

Znalecká kancelář byla založena v roce 1998 jmenováním pana Jiřího Melicha Krajským soudem v Hradci Králové ze dne 23. 10. 1998 č. j. Spr. 2022/98, soudním znalcem pro základní obor ekonomika – odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti.

Realitní kancelář

Realitní kancelář byla založena v roce 2000 pro poskytování komplexnějších služeb klientům, a to především pro poskytování stanovisek týkajících se tržního posouzení jednotlivých nemovitostí (rodinných domů, bytů, garáží, pozemků, atd.) a dále pro určování výše tržních cen.

Komora znalců a certifikace

Kancelář úzce spolupracuje s renomovanými advokátními kancelářemi, realitními kancelářemi, notáři, daňovými poradci a dalšími soudními znalci z mnoha oborů (před. věci movité, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, statika objektů, oceňování lesů, ekologie a toxikologie).

Soudní znalec Jiří Melich je členem komory soudních znalců Východní Čechy.

Znalec je certifikován dle EN 45013 pro oceňování staveb a pozemků číslo certifikátu ZC 20021805/0362.

Do současné doby bylo realizováno na pět tisíc místních šetření a vyhotoveno přes 4000 znaleckých posudků.

Působnost

Působnost znalecké činnosti je na celém území České republiky.

Realizovaná ocenění nemovitého majetku: