Jiří Melich

Znalecká a realitní kancelář

Kontakt:
602 320 276
602 656 061
melich@wo.cz
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti

Inženýrské sítě a stavby

Znalecká kancelář je zaměřena mimo jiné na oceňování všech typů inženýrských staveb, tedy na vypracovávání znaleckých posudků sloužících především jako náhrady za omezení vlastnického práva nebo pro stanovení ceny věcného břemene zjištěné ve smyslu § 16b zákona č. 151/1997 Sb.

Ocenění obvyklé (tržní) ceny následujících inženýrských sítí:

Vodovodní a kanalizační přípojky Vrchní vedení
Ocenění je dále prováděno pro účely převodu, prodeje z investora na organizace přebírající následné užívání, účetní i daňové potřeby atd…

Realizované akce dlouhodobé většího rozsahu: