Jiří Melich

Znalecká a realitní kancelář

Kontakt:
602 320 276
602 656 061
melich@wo.cz
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti
Nemovitosti

Oceňování nemovitostí, znalecké posudky

Znalecké posudky jsou vyhotovovány pro účely:

soudy:
soudní spory v občansko-právním řízení, trestním řízení,
pojišťovny:
stanovení výše hodnoty a stanovení nákladů na odstranění pojistné události,
soudní exekutoři:
stanovení ceny obvyklé pro exekuční řízení,
inslovenční správci:
stanovení ceny obvyklé pro insolvenční řízení,
nepeněžité vklady:
ocenění nemovitého majetku pro navýšení základního jmění,
ekonomické činnosti:
rozdělení výtěžku zpeněžení pro uspokojení věřitelů,
bankovní úvěry:
zjištění obvyklé ceny pro úvěrová a hypoteční řízení.

Požadavky na podklady potřebné k ocenění nemovitého majetku: